Een professionele website is belangrijk, maar u moet natuurlijk wel gevonden worden. De grootste en belangrijkste zoekmachine is Google, het is daarom van belang dat uw website goed geïndexeerd wordt door Google. Belangrijk is om de ranking te verbeteren en daardoor meer traffic naar uw website te krijgen. PentaCube kan u op het gebied van internet marketing en zoekmachine-optimalisatie van dienst zijn.

Quickscan van uw website

Pentacube analyseert  uw website op basis van ervaring in internetmarketing en design. We kijken naar de volgende onderdelen:

  • vindbaarheid bij zoekmachines;
  • mogelijkheden van internetmarketing;
  • vormgeving en techniek;
  • inzet van sociale media.

Volledige scan van uw website

Bij een volledige scan komen een aantal extra punten aan bod, zoals de content op uw website, de mate van backlinks, en het gebruik van sociale media. Onze rapportage omvat een compleet marketingplan met advies hoe u meer bezoek naar uw website kunt genereren.

Permanente monitoring van uw website

Wij zorgen dat uw website een hogere ranking in Google krijgt door zoekmachine-optimalisatie. Dit doen we door de ranking van uw website continu te monitoren.