Kennis is onze kwaliteit

PentaCube heeft alle benodigde expertise in huis om tot een doelgerichte website en webapplicatie te komen. Wij weten in welke gevallen welke oplossing optimaal werkt. Bij projecten kan PentaCube dan ook de rol van ICT-consultant vervullen. Met meer dan 15 jaar ervaring in de ICT geven wij u een onafhankelijk en duidelijk advies bij het maken van keuzes voor leveranciers, technologie, methodiek en oplossingsrichtingen.